Dags att ta av plastpåsen från huvudet!

Påse över huvudet
En påse över huvudet kan förändra vår syn på varandra…

Feminismen behöver fokusera mer på individens möjligheter att utvecklas som individer i stället för sätta individer i grupper och polarisera dessa gentemot varandra! I nuläget behöver vi sätta en plastpåse över huvudet för att inte bli placerade i grupper och en projicerad bild ska tillskrivas oss av andra.

För inte så länge sedan var jag på en intressant föreläsning inom feminism som handlade om sexualitet och etnicitet. En föreläsning där viktiga frågor togs upp, som begärsekonomi i en globaliserad värld och kärlek mellan individer från olika kultur, och utifrån en hegemonistisk norm där den vite, heterosexuelle mannen ses som en norm i samhället. Under föreläsningen sade föreläsaren att frågeställningen ”var kommer du ifrån?” var en rasistisk fråga, då denna fråga kunde antyda att ”du är inte en av oss”. Antydan om olikhet mellan individer sågs som någonting negativt i stället för att beakta olikhet som någonting positivt. Som utrikes född kan jag se frågan som någonting positivt, när den ställs för att skapa en sund kommunikation och dialog mellan individer för att skapa band på arbetet, i skolan eller någon personlig relation mellan individer.

Feminismen definieras på olika sätt och kan ha lika många betydelser som det finns individer, men i grund och botten kan feminismen ses som en polarisering mellan män och kvinnor. Bland annat definierar docent och forskaren Lena Gemzöe feminister som några ”som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras”. Vad som emellertid gör mig frustrerad är att det ständigt ska finnas en polarisering mellan olika subgrupper och med kön som grund i stället för att fokusera på individers grundläggande förutsättningar – detta oavsett om du är svart eller vit, heterosexuell eller homosexuell, man, kvinna eller annat önskad definition eller kristen eller muslim.

Feminismen har varit en aktiv del när det gäller förändringar och förbättringar avseende jämställdhet, både juridiskt, socialt och politiskt, mellan de biologiska könen genom feminismens olika vågor. Detta arbete behöver fortsättas för att dels förändra och förbättra ytterligare, dels för att säkerställa att förändringarna och förbättringarna inte försämras.

Vad feminismen behöver fokusera på är även jämlikhet, så att du kan utvecklas som individ oavsett vilken bakgrund, sexualitet eller religion som du har eller vill betrakta dig som. Jämlikhet, enligt min åsikt, utgår från individens förutsättningar i samhället, medan jämställdhet bygger på subgruppers förutsättningar, där individen inte kan påverka sina egna förutsättningar.

För med dagens feminism blir vi placerade i fack utifrån bland annat vårt kön, vår hudfärg, vår sexualitet och vår religion. Framtidens feminism behöver sätta individen i centrum och ge grundläggande förutsättningar för att utvecklas som individer och inte enkom som grupp.

I dag behöver vi sätta en plastpåse över huvudet för att inte tillskrivas en projicerad bild av andra. Jag vill gärna ta av mig min plastpåse över huvudet och få och ge grundläggande förutsättningar för gemene person att utvecklas som individ och inte utifrån kön, religion eller sexualitet. Dags att ta av sig plastpåsen över huvudet och gå från jämställdhet till jämlikhet. Tar du också av dig plastpåsen och fokuserar på individers grundläggande förutsättningar i samhället?