Den mottagaranpassade försäkringsbroschyren

Försäkringsbroschyr
Försäkringsbroschyren kan påverka mottagaren på många sätt…

Att ha en hemförsäkring kan ses som någonting som är vanligt förekommande och något som implicit är obligatoriskt för gemene person i Sverige. Att ha en hemförsäkring är inget som är tvunget att ha enligt svensk lag och något som ungefär 300 000 individer i Sverige inte har. 300 000 individer är ungefär lika många som i Malmö kommun, Sveriges tredje största stad. Att stå utanför denna försäkringslösning kan leda till ekonomiska konsekvenser för både den enskilde som inte har en hemförsäkring och samhället i stort (som primärt påverkar kommuner och hyresvärdar).

Att så många inte omfattas av en hemförsäkring kan ses som ett samhällsproblem och i en akademisk uppsats har jag belyst denna fråga och om hur den mottagaranpassade försäkringsbroschyren kan se ut (vilken kan laddas ner på www.diva-portal.org). Kompletterat med en tidigare avhandling om hemförsäkringar och hur en kan skapa förutsättningar till att alla boende i Sverige kan omfattas av en hemförsäkring, kan detta ligga som en bra grund för ett vidare arbete för att införa en obligatorisk hemförsäkringslösning i Sverige. Om detta motionerar den folkpartistiske riksdagsledamoten Barbro Westerholm om.

Det finns sunda förutsättningar till att skapa en grund där alla omfattas av en hemförsäkring, likt trafikförsäkringen, utan att det på något sätt skulle påverka en skattskyldig person på ett negativt sätt. Dessutom skulle det skapa ett antal nya arbetstillfällen, utan att det skulle påverka ens valfrihet att välja försäkringsbolag. För den som är intresserad av att samtala vidare kring hemförsäkringar och hur framtidens försäkringsbolag skulle kunna se ut, är välkommen att kontakta mig i dag.