Du är inte din titel!

VIsitkortet
Ett visitkort avslöjar inte vem du är…

Du kan vara VD för en säker värd, ha utsetts till Årets Svensk eller ha utsetts till statsminister! Titlar som säkert kan vara värdefulla för dig när du skapar ett förtroendekapital i olika sammanhang. Men titlar säger ingenting om dig, för du kan fortfarande vara inkompetent chef, ha dåligt inflytande på andra och inte ha någon reell behörighet när det gäller att fatta beslut. Du är med andra ord inte din titel!

En titel som en besitter säger ingenting mer än att du erhållit en legal behörighet att kunna fatta beslut i någon form. Det i sig säger ingenting mer än att det finns en strukturell organisation och synsätt för att kunna organisera en verksamhet. De reella besluten kan fattas av andra än den som besitter den legala och formella makten.

Är du din titel?

Strävan efter att nå olika titlar kan påverka gemene person och synen på gemene personer, men behöver inte i sig säga någonting om den kompetens som denne besitter. Titlar och ålder är två saker som kan ses viktiga för många för att kunna kategorisera andra i olika fack och frågor som ”Hur gammal är du?” och ”Vad arbetar du med?” är något vanligt återkommande när en träffar nya människor i olika sociala sammanhang. Hur viktigt är det egentligen om en är VD för en säker värd eller är statsminister eller om denne är 53 år eller 78 år?

Det enda viktiga med titlar är att detta är en del av samhällets struktur och att det kan behövas en beslutsordning och då kan det vara viktigt att vända sig till den som innehar själva titeln – sedan om det är en inkompetent kvinna eller en kompetent man som innehar titeln, spelar i sig ingen roll. Som jag tidigare skrivit kan det finnas fördelar med att vi har en plastpåse över oss, i vart fall när det gäller feminism och hur det feministiska arbetet ser ut i nuläget.

Lär känna människan bakom titeln

Det gäller att ta bort alla faktorer, som formella titlar, som kan påverka för att lära känna människan bakom titeln. En offentlig person är en person, oavsett om denne är en celebritet som är känd för just sitt kändisskap. En VD för en säker värd är ingen kompetent person om denne inte har mänskliga värderingar. En statsminister utan maktbefogenheter är ingen bra statsminister. Lär känna människan bakom titeln och skapa en utvecklingsplan, så att denne får möjlighet att utvecklas till att arbeta som sin titel och med mänskliga värderingar – oavsett vilken titel som denne besitter.