Framställs en fotbollsprofil på ett neutralt sätt i samband med rapportering av händelse utanför fotbollsprofilens yrkesroll?

Fotbollsprofilen Miiko Albornoz
Rapporterar medier på ett neutralt sätt om händelser kring Albornoz? (c) Miiko Albornoz

Jag har gjort en mindre kartläggning om fyra artiklar, publicerade i Aftonbladet och Expressen, om en händelse som inträffade år 2012 där fotbollsprofilen Miiko Albornoz, en offentlig person som kan påverka, var involverad i. Genom att analysera olika faktorer och variabler som om det framkommer i artiklarna om vilket kön anmälaren har, om anmälaren kommer till tals och om och hur anmälarens ålder vid händelsen framgår, vilket kön som den anmälde beskrivs som (i de fall som den anmälde inte namngetts), om den anmälde kommer till tals och erkänt den påstådda händelsen med flera. Tillsammans skapar samtliga variabler en bra grund för en analys och diskussion som jag gör ett par konstateranden nedan:

  • I alla artiklarna framgår det att den anmälde är av manligt (biologiskt/juridiskt) kön
  • Aftonbladets artiklar om den aktuella händelsen genomgående har varit 70 % längre i förhållande till Expressens artiklar
  • Aftonbladet har också haft mindre andel positiva och neutrala ord än Expressen och ungefär var åttonde ord som Aftonbladet skrivit om har kunnat kategoriseras som positiv, neutralt eller negativt i relation till Expressen som har ungefär vart nionde ord i någon av de kategoriserade grupperna.
  • Att det kan finnas situationer där etik och moral inte går hand i hand med juridik utifrån vad som faktiskt hänt och om det ska definieras som ett brott eller inte, kan jag dra slutsats om att det råder delade meningar när det gäller om den anmälde erkänt brott eller inte.

Att medier rapporterar om en händelse är inte nytt och har förekommit allt sedan mediernas start och genom de tekniker som medierna haft tillgång just för stunden. Att intresset ökar om och med en celebritet som är involverad i händelsen är ett sätt att ”öka ett nyhetsvärde”, inte minst när det påstås att celebriteten brutit mot antingen rådande normer och/eller svensk lagstiftning.

För dig som vill ta del av hela kartläggningen och kodschemat, är du välkommen att kontakta mig för vidare samtal.