”Jag är inte jag eller är jag jag?”

Jag är inte jag eller är jag jag

Ur presentationen ”Jag är inte jag eller är jag jag?”
I vilka sammanhang och roller agerar vi formellt och informellt och på vilket sätt? Vi har alla olika roller i olika kontexter och situationer, vilket innebär att svaret på den filosofiska frågan om jag inte är jag eller om jag är jag kan bli både och.

Studie om sociala situationer

Jaget och maskerna
Studien ”Jaget och maskerna” av Ervin Goffman
Sociologen Erving Goffman har gjort en studie, ”Jaget och maskerna”, om hur vi umgås med andra människor i olika situationer. Situationer där vi presenterar oss och därigenom blottar våra liv eller tar på oss olika masker på olika sätt. I alla situationer spelar vi teater och vill göra intryck. Precis som skådespelaren vill göra intryck på sin publik.

Vilket intryck vill vi ge till andra personer? Interaktion under samspelet påverkar och påverkas av vilket ethos som vi har innan samspelet, det ethos som vi tilldelas under ethoset bildar ett samlat ethos efter att interaktionen varit.

Retorikens vetenskapliga teorier och metoder kan tillämpas i mångt och mycket på Goffmans ”Jaget och maskerna”. Ethos, doxa, den retoriska situationen och kontexten för att nämna några av viktiga områden för hur tankemönster kan förändras och för att kunna utöva konsten att övertala och övertyga.

Identitet och mask som vi blottar

Genom masken skapar vi vår egen identitet. Vi skapar oss en identitet som vi visar till andra på olika sätt. Vi använder oss av vår mask på olika sätt inför olika människor. Vi spelar teater på olika sätt beroende på vilken publik som vi spelar inför och om vi gör det frontstage (som på scen inför publik) eller backstage (när vi kopplar av efter ett uppträdande).

Bakom vår mask har vi en egen identitet som vi skapat. En identitet som antingen återspeglar den som vi egentligen är eller en identitet som vi vill visa till andra på olika sätt. Vi är alla nakna från början och klär oss på ett sätt som vi antingen själva vill eller som vi vill att andra uppfattar oss.

För vi har en mask som vi kan ta av oss. Frågan kan vara om vi vill stå där helt nakna och blotta våra liv. Eller hur vi skapar oss en mask och identitet för andra?

Jag hade en presentation under våren på Uppsala universitet om masker, roller och identitet som vi skapar och skapas i samband med vår interaktion. Om du vill samspråka vidare kring detta ämne och hur detta kan appliceras på olika sätt, är du välkommen att kontakta mig för vidare samtal.