Onlinemarknadsföring för offentliga personer

Sociala medier och dess påverkan
Sociala medier påvkerkar – men på vilket sätt?

Som offentlig person är det viktigt att ha en plattform för ens kommunikation och information som är fristående de sociala medier som finns i dag. Detta löser en genom att ha en egen officiell hemsida som grund och sociala medier som komplement!

På senare år har betydelsen av sökmotorer i allmänhet och Google i synnerhet ökat och enligt olika undersökningar googlar vi på olika saker väldigt ofta varje dag. Enligt en undersökning så googlar vi på saker i genomsnitt fyra-fem gånger om dagen i Sverige.

Offentliga personer och egen plattform

När jag träffar olika offentliga personer (eller sådana som vill bli offentliga personer i något ändamål), brukar jag belysa om betydelsen och fördelarna av att ha en egen officiell hemsida med ett domännamn som är för- och efternamn och .se som toppdomän. Denne offentlige person får och bör även registrera för- och efternamn .com och .nu för att säkerställa att dennes domän inte hamnar hos någon som vill missbruka på ett negativt sätt för den offentlige personen.

Anledningen till att jag rekommenderar att ha en egen officiell webbplats är att då kan denne offentliga person ha ett ”grundläggande hem” där all extern kommunikation och information kommuniceras gentemot medier, fans och andra som är intresserade av vad som sägs om och av denne offentlige person.

Egen plattform och sociala medier

Även om krutet och majoriteten av den offentlige personens kommunikation sprids på exempelvis Facebook, youtube och Twitter, finns det flera fördelar med att ha en egen officiell hemsida och det är dels för att sociala medier kommer och går medan hemsidan består, dels för att den offentlige personen kan hänvisa till sin hemsida för allt som rör om denne (som information, kontakt för bokningar, turnéplan och för att gilla denne på ens sociala medier). Med en egen plattform (genom ens officiella hemsida) kan den offentliga personen även arbeta med sökmotoroptimering som kan medföra ytterligare intäkter för denne, på så sätt att denne kan exponeras för fler som söker på ens genre (som stand up, magi eller föreläsningar).

Google har blivit vardag för gemene person och även för mig och Google påverkar på både gott och ont för offentliga personer i allmänhet och enskilda individer i synnerhet. Därför kan det vara bra att ta tillvara på sökmotorerna och använda sig av dessa i sin mix av marknadsföring.

Vill du veta mer om hur du kan använda dig av en hemsida som grund i din marknadsföring, är du välkommen att höra av dig till mig så kan vi samspråka om detta och hur du kan få ett ”grundläggande hem” på nätet!