Volontärlön kan leda till förståelse för varandra!

Grupperingar av människor
Vid grupperingar av människor skapas polarisering.

I en tid där det i allt högre grad sker polariseringar mellan olika grupper och i en tid där Sverigedemokraterna har stöd av var åttonde väljare (i valet 2014), vilket tyvärr kan ökas om en vill se olika opinionsundersökningar, är det ändå roligt att se att individer ändå förenas i ett arbete för en grundläggande trygghet för alla – inte minst efter att flyktingkrisen uppmärksammats genom bland annat bilder på död treåring och insamlingar av bland annat civilsamhället till följd.

Det ideella engagemanget i samhället finns om en vill engagera sig och med små, enkla medel går det att förändra och skapa en opinion för en grundläggande trygghet som baseras på mänskliga rättigheter (med FN:s konventioner som grund). Att det ideella engagemanget finns synliggörs i större sammanhang det krävs dödsoffer för att dra i gång det ideella engagemanget i vardagen. Det behövs ett ideellt engagemang löpande, utan dödsoffer till följd, och min inställning är att det ideella engagemanget kan stimuleras och uppmärksammas i en allt högre grad genom exempelvis volontärlön och gärna en högre andel bistånd från Sveriges sida som komplement.

För när avsaknaden av att ens egna engagemang i stora och små frågor i vardagen inte tillvaratas på ett ordentligt sätt av det civila och offentliga samhället, kan det medföra till att en tror att det alltid är Någon Annan som ska ordna med saker och ting och att en inte tror att ens egna engagemang påverkar eller beaktas.

Genom att ständigt uppmärksamma att ens egna engagemang påverkar och skapar förändringar, går det att ordna med förbättringar för mänskliga rättigheter, det civila och det offentliga samhället. Dessutom skapas sunda förutsättningar till att skapa relationer mellan individer och grupper i samhället. Genom en dialog mellan individer kan broar byggas och en förståelse för varandra skapas. Genom denna bro och förståelse mellan individer kan det bli så att partier, som Sverigedemokraterna, minskas i trovärdighet i dess kommunikation och ideologi om skillnader mellan grupper.

Med volontärlön kan samhället därmed skapa förståelse mellan individer och grupper och ett samhälle som bygger på medmänsklighet!